Audyt energetyczny = zmaksymalizowanie oszczędności

Audyt związany z energią przeprowadzany jest w konkretnym celu i przedsiębiorca nie powinien traktować go tylko jako kosztownego obowiązku. Okazuje się, że może on przynieść liczne korzyści przedsiębiorstwu, w tym energooszczędności z rzędu 50%. Na podstawie uzyskanego raportu z audytu inwestor może poznać sposoby związane z ograniczeniem zużycia energii elektrycznej w firmie, co przekłada się na obniżenie kosztów i realne oszczędności. Celem audytu energetycznego jest też poprawienie efektywność urządzeń i obiektów. 

Jakie korzyści płyną z przeprowadzenia w firmie audytu energetycznego? 

Audyt energetyczny służy przewidywaniu oszczędności i pozwala na uchronienie przed karami finansowymi. W przypadku dużych działalności gospodarczych wykonanie audytu energetycznego jest obowiązkiem. Ich właściciele są zobligowani do wykonania cyklicznych audytów – co cztery lata. Wszelkie próby uniknięcia tego obowiązku ustawowego wiążą się z konsekwencjami w postaci kary finansowej, w wysokości mogącej wynieść do aż 5% całkowitego dochodu firmy. Warto wiedzieć, że wykonanie audytu energetycznego jest sposobem na uzyskanie dofinansowania. Dzięki niemu można ubiegać się o wsparcie finansowe, czyli pozyskać dodatkowe środki na sfinansowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii oraz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania w zakresie premii termoizolacyjnej. 

Co jeszcze przemawia za audytem energetycznym? 

Okazuje się, że przeprowadzenie audytu energetycznego wiąże się z licznymi korzyściami nie tylko dla samego przedsiębiorstwa. Realizacja zaleceń przyczynia się do ochrony środowiska i redukcji emisyjności. Proponowane zmiany, które dążą do uzyskania energooszczędności, tworzone są w oparciu o rozwiązania ekologiczne. Redukcja zużycia energii elektrycznej równa się nie tylko oszczędnościom dla firmy, ale też zmniejszeniu emisji CO2 i przejściu na odnawialne źródła energii. Kolejną zaletą audytu energetycznego jest to, że można dzięki niemu zwiększyć świadomość pracowników. Wprowadzając odpowiednie procedury i uświadamiając zatrudnione w osoby o poziomie zużycia energii elektrycznej w firmie, łatwiej jest wdrożyć oszczędności, zmniejszając marnotrawstwo prądu.

źródło: https://www.cire.pl/item,142863,13,0,0,0,0,0,audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa—obowiazek-i-korzysci.html

Related Post

g12

Taryfa g12Taryfa g12

Co to jest taryfa g12 Jest to taryfa specjalnie przeznaczona do gospodarstw domowych. Nie bez znaczenia została tak nazwana. Skrót g12 pochodzi od trzech składowych: